Fiberglas platno

Platno od staklenih vlakana

Metoda sanacije pakerima koristi platno od staklenih vlakana CRF (+) 1050 g / m² i CRF (*) 1400 g / m² u kombinaciji sa silikatnim smolama za vraćanje strukturne stabilnosti cevi do 5m oštećenja ili zamene čitavog dela.

epros®Drain platna od staklenih vlakana koja mi imamo u ponudi su otporna na kiseline.

Trelleborg fiberglas platna CRF+ su:

  • Otporna na koroziju i hemikalije
  • Mogućnost odabira širine rolne
  • Koriste se u kombinaciji sa svim tipovima pakera

Aplikacija

U zavisnosti od metode i potrebne statike koriste se:

  • minimalno 3 sloja CRF+ 1050 g/m² 
  • minimalno 3 sloja CRF+ 1400 g/m² 

 

 

Sertifikati

Tehnička odobrenja, patenti, standardi kvaliteta

Međunarodni standardi

U skladu sa svetskim standardima

 

Evropski standardi

U skladu sa evropskim standardima

 

Tehničko odobrenje

No. Z-42.3-385DN 100 to DN 800

epros®DrainPacker metodepros®DrainLCR-S metod

sa epros® silikatnom smolomtip S, W, W01

 

Upravljanje kvalitetom

DIN EN ISO 9001

 

Top