Pakeri

 

FLEKSIBILNI PAKERI

Trelleborg Slovenija fleksibilni pakeri su pogodni za popravke veličine od 1 do 5 metara. Opremljeni su unutrašnjom cevi (by-pass) i sistemom točkova koji omogućavaju pozicioniranje duž cevovoda. Lako se savijaju i ubacuju kroz standardne šahtove.

​​

 


 

PAKERI ZA PRIKLJUČKE HP-K

Trelleborg Slovenija pakeri za priključke su pogodni za popravku cevi manjih prečnika, posebno u kućnim instalacijama. Ovi pakeri su zaobljeni na oba kraja kako bi pojednostavili rukovanje i umetanje. Oni su opremljeni brzim spojnicama.

 


 

MEDUZA PAKERI

Krajevi pakera Medusa su napravljeni od specijalne i izuzetno fleksibilne meke gume koja pojednostavljuje rukovanje pakerom u uskom prostoru. Popravke su efikasnije pošto se kraj pakera može gurnuti bliže ivici cevi, T - spojnoj cevi.

 


 

DUGI PAKERI

Trelleborg Slovenija dugi pakeri su pogodni za popravke cevi prečnika od 200 do 800 mm. Dugi pakeri su dostupni sa ili bez sistema točkova. Savršeni su za iskusne korisnike kada protočna cev (by-pass) nije potrebna.

 


 

KRATKI PAKERI

Trelleborg Slovenija kratki pakeri imaju zamenljivu dvoslojnu gumenu navlaku montiranu na PPH jezgro. Takav dizajn dozvoljava maksimalnu moguću premosnicu. Dužine su do 1 m su i opremljeni su točkovima.

 


 

PAKERI ZA KRIVINE HP-T90 

Jedinstvena konstrukcija i odličan izbor gumenih smeša za Trelleborg Slovenija pakere HP-T90  omogućava efikasno popravljanje krivina cevovoda po uglom od 45, 60 i 90. Kruti delovi Trelleborg Slovenija pakera HP-90  napravljeni su što kraći kako bi se olakšalo umetanje i povlačenje pakera kroz krivine cevovoda.

 


 

T PAKERI

Trelleborg Slovenija T pakeri su namenjeni za popravke veze između glavnih cevi i priključaka. Oni koriste prednosti fleksibilnog dizajna pakera i dodatno su opremljeni sa posebnim priključkom za pumpanje u srednjem delu. To omogućava montažu posebno dizajniranog šešira koji je nezavisno napumpan od glavnog pakera.

 


 

ULTRA FLEKSIBILNI NAPREDNI PAKER – UFAP PAKER

(Ulstra Flexible Advanced Packer)

Trelleborg Slovenija ultra fleksibilni napredni pakeri su pogodni za popravku cevi prečnika u rasponu od 100 - 500 mm (4“ -20 “). Napravljeni su od veoma rastegljive i fleksibilne gume što omogućava širi opseg upotrebe jednog pakera. Pogodni su za popravke od 1 do 5 m.

Top