Silikatne smole

 

Polimerizovani Trelleborg epros®Silicate sistemi smola su visoko otporni na hemikalije, otporni na toplotu i u slučaju požara su samogasive. Tako se mogu koristiti u kritičnim područjima kao što su aerodromi i tuneli. Patentirana formula ne sadrži isparljiva organska jedinjenja (VOC) i potpuno je bez stirena. Mogu se koristiti u širokom rasponu temperatura okoline od Islanda do Abu Dabija. Odlično vezivanje za sve materijale cevi sa čvrstim i pozitivnim prijanjanjem na HDPE cevi kao i radni vek od 50 godina čine epros®Silicate sisteme smola najpopularnijim i najpreciznijim potrošnim materijalima među instalaterima i kupcima širom sveta.

 

epros®Silicate smola tip W

 

Patentirana dvokomponentna smola se sastoji od komponenti B (smola) i A (učvršćivač) u odnosu mešanja od 2:1 (po zapremini).

W-Tip, tzv. "Zimska smola" se preporučuje za upotrebu na nižim spoljnim temperaturama. Obezbeđuje komotno vreme pripreme i polimerizuje na sobnoj temperaturi.

Za pojedinačno podešavanje vremena pripreme i očvršćavanja moguće je mešati sa tipom S ili tipom W01.

​​

 


 

epros®Silicate smola tip S

 

Patentirana dvokomponentna smola se sastoji od komponenti B (smola) i A (učvršćivač) u odnosu mešanja od 2:1 (po zapremini).

S-tip, tzv. "Letnja smola" se preporučuje za upotrebu na višim spoljnim temperaturama. Obezbeđuje komotno vreme pripreme i polimerizuje na sobnoj temperaturi.

Za pojedinačno podešavanje vremena posude i očvršćavanja moguće je mešati sa tipom W ili tipom W01.

​​

 


 

epros®Silicate smola tip W01

 

Patentirana dvokomponentna smola se sastoji od komponenti B (smola) i A (učvršćivač) u odnosu mešanja od 2:1 (po zapremini).

Ova visoko reaktivna silikatna smola treba da se koristi samo u hladnoj sezoni od strane posebno obučenih instalatera zbog kratkog dozvoljenog vremena za pripremu nakon čega počinje proces polimerizacije.

​​

 


 

epros®Silicate sistem smola – Katalizator

 

"A-komponenta" epros®Silicate sistema smola je katalizator.

Može se koristiti za sve tipove epros®Silicate smola, bilo da je tip S, W, W01, L30E1 ili L30E3 u pitanju.

​​

 


 

Uporedna tabela smola

 

epros®Silicate sistem smola

 Karakteristika sistema

 Boja

Razmera mešanja

Vreme trajanja posude

Vreme očvršćavanja

Za popravku sekcije i LCR-S

Smola (komp.B)

Učvršćivač (komp.A)

 

Minuti

°C

Minuti

°C

Silikatna smola tip S

braon

neutralna

 2 : 1

 32

 20

 260

20

Silikatna smola tip W

braon

neutralna

 2 : 1

 15

 20

 120

 20

Silikatna smola tip W01

braon

neutralna

 2 : 1

 13 - 15

 10

 

 

 4.5 - 7.5

 22

  60

 20

 

Vreme reakcije mešanjem tipova silikatnih smola

Komponenta B
Silikatna smola

Komponenta A
Učvršćivač

Pojedinosti rukovanja

 Tip S

 Tip W

 

Vreme posude na 20°C

Vreme očvršćavanja *) na 15°C

 ukupno 2 dela

 1 deo

Minuti 

Minuti 

 

 

 

 

 0

15 

115 

 1

18 

120 

 2

21 

140 

 3

25

165 

 4

28

180

 5

31

200 

 6

0

3

32 

260 

 *) Vrednosti rada pri 22°C u čaši od 300 ml (samo za orijentaciju)

 

Sertifikati

Tehnička odobrenja, patenti, standardi kvaliteta

Međunarodni standardi

U skladu sa svetskim standardima

 

Evropski standardi

U skladu sa evropskim standardima

 

Tehničko odobrenje

No. Z-42.3-385DN 100 to DN 800

epros®DrainPacker metodepros®DrainLCR-S metod

sa epros® silikatnom smolomtip S, W, W01

 

Eksterna kontrola kvaliteta

 

Top