Kalibraciona creva

 

Light Duty

maks. 45°C vode

Kalibracijsko crevo poželjno za ambijentalnu polimerizaciju smole

 • Uglavnom se koristi za priključke
 • Lako prolazi krivine
 • Zavareno
 • Veličine: DN 65 do DN 200

 


 

Heavy Duty

80°C voda / 100°C para

Kalibracijsko crevo za polimerizaciju smole pod visokim temperaturama

Materijal je se koristi i za Trelleborg EndCap metod

 • Koristi se u glavnim kanalizacijama i kućnim priključcima
 • Prolazi krivine do 90°
 • Ušiveno
 • Veličine: DN 100 do DN 300

 


 

H-Weight

maks. 80°C vode

Kalibracijsko crevo za polimerizaciju smole pod visokim temperaturama

 • Uglavnom se koristi u glavnim kanalizacijama
 • Prolazi krivine do 45°
 • Šiveno i zavareno
 • Robustan dizajn
 • Veličine: DN 350 do DN 600 

 

 


 

PreLiner

Podloga lajnera je tanka ali otporna zaštitna PE folija (približno 200 μm). Ona se povlači ili invertuje u cevi domaćina pre ugradnje košuljice, kako bi se formirala barijera između zida cevi i košuljice da bi se sprečilo da smola dođe u direktan kontakt sa cevi domaćina, ili da se izbegne oštećenje lajnera.

 • Uvek koristiti podlogu lajnera u zonama zasićenim podzemnim vodama gde je prisutna infiltracija podzemnih voda
 • Za sanaciju pomerenih spojeva gde se akumulacije vode pre postavljanja obloge ne mogu izbeći
 • Apsolutno neophodno ako se koriste epoksidne smole sa brzom ambijentalnom polimerizacijom epros®EPROPOX FC15 ili FC30

Veličine: DN 100 do DN 1000

 

 


 

Sertifikati

Tehnička odobrenja, patenti, standardi kvaliteta

Upravljanje kvalitetom

DIN EN ISO 9001

 

Upravljanje kvalitetom

DIN EN ISO 14001

 

 

 

Preuzmite:

PreLiner(170 Kb)

Top