Smole

 

 

EPROPOX FC15 / EPROPOX FC30

Smole za najbrže ambijentalno očvršćavanje

Savršeno za kratke udaljenosti sanacije i manje prečnike cevi
 • Dobro prilagođene za popravke priključaka sa epros®Drain LCR-B metodom
 • Vreme pripreme (25°C): 15 i 30 minuta
 • Polimerizacija na ambijentalnoj temperaturi (20°C) u roku od 2 i 4 sata
 • Nije potrebna oprema za sušenje (polimerizaciju)  - štedi novac

Tehnička odobrenja nemačkog DIBt-a (EPROS FC30)

​​

​​​​​​

 


 

EPROPOX HC60

Klasični tip smole

Preporučuje se za kratke dužine sanacije do DN 400

 • Vreme pripreme (25°C): 1 sat
 • Vreme polimerizacije sa vrućom vodom ili parom: 60 i 30 minuta
 • Razmera mešanja: 100 : 33 (po težini)
 • Tehničko odobrenje nemačkog DIBt-a

​​

​​​​​​

 


 

 

EPOXY HC120

Prikladan tip smole

Preporučuje za veće dužine sanacije i veće prečnike cevi do DN 600

 • Vreme za pripremu: 2 sata
 • Vreme polimerizacije sa vrućom vodom ili parom: 90 i 45 minuta
 • Razmera mešanja: 100 : 33 (po težini)
 • Tehničko odobrenje nemačkog DIBt-a

​​

 


 

Epoxy HC2640

 

Smola sa vremenom pripreme od 44 sata

Za velike cevi ili pre-impregnaciju u fabrici

 • Vreme pripreme: 44 sata (25°C)
 • Vreme opolimerizacije sa vrućom vodom ili parom: 5 i 3 sata
 • Razmera mešanja: 100 : 10 (po težini)

​​

 

 

 

​​

 

 


 

Sertifikati

Tehnička odobrenja, patenti, standardi kvaliteta

Tehnička odobrenja

No. Z-42.3-466DN 100 to DN 250 sa sistemom smoleEPROPOX FC30

No. Z-42.3-375DN 100 to DN 400 sa sistemom smoleEPROPOX HC60

No. Z-42.3-468DN 100 to DN 600 sa sistemom smoleEPROPOX HC120+

No. Z-42.3-488DN 50 to DN 200 sa sistemom smoleEPROPOX HC60 and HC120. Sanacija neispravnih sanitarnih cevi, cevi za kišnicu i kućnih odvoda unutar građevinske strukture

 

IAPMO ER#47
odobrenje

EPROPOX FC30 EPROPOX HC120/120+

 

Preuzmite:

Top