Tehnologija

 

Metoda epros®DrainLining je proces sanacije na licu mesta oblaganjem cevi sa unutrašnje strane (CIPP) bez potrebe za bilo kakvim iskopavanjem. Početna ili završna tačka može biti šaht, kontrolna rupa ili otvor za čišćenje ili otvorena cev. Ova metoda uspešno sanira sve vrste cevi bilo da su postavljene na pravcu (od šahte do šahte) što je slučaj sa komunalnom mrežom bilo da se radi o kućnim instalacijama koje sadrže krivine od 90 stepeni. Osnovni uslov je da postoji dovoljno prostora za postavljanje opreme.

Tehnički potpuno razvijena i dokazana u praksi

Sanacija kanalizacionih linija bez ulaska ljudi sa popravkom na licu mestu oblaganjem cevi u punoj dužini dokazala se kao sofisticirana ekonomska i tehnička alternativa tradicionalnim tehnikama popravke uključujući kopanje zemlje.

Ova metoda je u međuvremenu dokazano i razumno troškovno rešenje za temeljnu obnovu servisnih vodova kojima je potrebna popravka i time produžiti njihov vek trajanja za još jedan životni ciklus od najmanje 50 godina.

Osnovni uslov je da su materijali koji se koriste u CIPP operacijama pogodni za ovu vrstu primene i da proces instalacije zadovoljava stroge kriterijume kvaliteta.

Aplikacija

Može se koristiti za sve vrste cevovoda od DN30 – DN1200 nezavisno od oblika profila:

 • kružni oblik
 • jajoliki oblik
 • specijalni oblik profila

Pogodna za sve vrste spojeva pod uglovima:

 • 30 stepeni
 • 45 stepeni
 • 90 stepeni

Primenjiva nezavisno od materijala cevi:

 • beton
 • ojačan beton
 • čelik
 • keramika
 • plastika: GRP, PVC, PE, PP, 
 • duktil

Preuzmite:

Relajning(2434 Kb)

Top