Specifikacija:

Rotirajuće vođene mlaznice 1/2”

Šifra

Priključak

Radni opseg (mm)

min. l/min at 100 bar

Rotirajuća mlaznica

Trakcione (zadnje) mlaznice

Dimenzije (mm)

Težina (kg)

Predvidjena za rad sa recikliranom vodom

Maksimalni pritisak (bar)

17.040A-001

1/2"

70 - 150

40

4 x M6

3 x M6

44 x 265

0.66

-

350

 

Vibrirajuće vođene mlaznice 1/2”

Šifra

Priključak

Radni opseg (mm)

min. l/min at 100 bar

Rotirajuća mlaznica

Trakcione (zadnje) mlaznice

Dimenzije (mm)

Težina (kg)

Predvidjena za rad sa recikliranom vodom

Maksimalni pritisak (bar)

17.044AE-001

1/2"

70 - 150

40

4 x M4

3 x M6

44 x 267

0.70

-

350

 

Standardne vođene mlaznice 1/2”

Šifra

Priključak

Radni opseg (mm)

min. l/min at 100 bar

Rotirajuća mlaznica

Trakcione (zadnje) mlaznice

Dimenzije (mm)

Težina (kg)

Predvidjena za rad sa recikliranom vodom

17.050-001

1/2"

60 - 150

50

6 x M8

48 x 267

0.95

ok

30

 

Prateća i potrošna oprema za rotirajuće vođene mlaznice

 

 

 

Težina (kg)

95.001

Set za upravljanje za 17.040A/44AE

 

0.12

17.9901

Prstenasti vijak M8 sa maticom

#

17.044AE-001,

17.040A-001

0.02

17.9902

Set dodatne opreme

 

0.02

 

Top