Specifikacija:

Rotirajuće mlaznice suprotno 90° sa metalnim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12530.01

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12530.02

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12530.04

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12530.05

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12530.06

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12530.07

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12530.09

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice suprotno 90° sa keramičkim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12530.01C

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12530.02C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12530.04C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12530.05C

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12530.06C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12530.07C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12530.09C

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 45° usmerene na dole sa metalnim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12540.01

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12540.02

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12540.04

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12540.05

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12540.06

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12540.07

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12540.09

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 45° usmerene na dole sa keramičkim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12540.01C

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12540.02C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12540.04C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12540.05C

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12540.06C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12540.07C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12540.09C

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 45° usmerene na gore sa metalnim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12550.01

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12550.02

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12550.04

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12550.05

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12550.06

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12550.07

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12550.09

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 45° usmerene na gore sa keramičkim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12550.01C

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12550.02C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12550.04C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12550.05C

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12550.06C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12550.07C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12550.09C

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 90 + 45° usmerene na dole sa metalnim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12560.08

1/8"F

4 - Bušena

16x30

0,03

18-60

12560.10

1/4"F

4 - M4x5

29x43

0,12

35-100

12560.01

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12560.02

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12560.04

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12560.05

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12560.06

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12560.07

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12560.09

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 90 + 45° usmerene na dole sa keramičkim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12560.01C

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12560.02C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12560.04C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12560.05C

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12560.06C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12560.07C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12560.09C

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 90 + 45° usmerene na gore sa metalnim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12570.01

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12570.02

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,358

50 - 150

12570.04

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12570.05

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12570.06

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12570.07

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12570.09

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Rotirajuće mlaznice 90 + 45° usmerene na gore sa keramičkim umecima

Šifra

Priključak

Trakcione (zadnje) mlaznice

Prednje mlaznice

Dimenzija (mm)

Težina (kg)

Maksimalni pritisak (bar)

12570.01C

3/8"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,35

50 - 150

12570.02C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

35x77

0,358

50 - 150

12570.04C

1/2"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12570.05C

3/4"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12570.06C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x6

50x100

0,80

100 - 200

12570.07C

1"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

12570.09C

1" 1/4"F

6 - M6x8

4 - M6x8

70x158

2,80

100 - 300

 

Preuzmite:

Top