Kontakt

 

Korekt Company

Preduzeće za trgovinu, spoljnotrgovinski promet i usluge d.o.o.

Ranka Tajsića 5, 11000 Beograd, Srbija

 

Tel: +381 11 7157 854 i +381 11 7157 855

E-mail: office@korektcompany.com

Dejan Škrbić Direktor, dejan.skrbic@korektcompany.com

 

Matični broj: 07766165

Šifra delatnosti: 4690

PIB: 101734594

 

Kancelarija:

Kružni put 75, 11223 Beograd (Bubanj Potok), Srbija

 

Top