Specifikacija:

Sistem visokog pritiska

Troklipna pumpa visokog pritiska kapaciteta po potrebi kupca

 

Glavni kotur za crevo visokog pritiska montiran sa zadnje strane

 

Pomoćni kotur za crevo, na ručni ili hidraulični pogon

Sistem za usisavanje

Vazdušno hlađene krilne (lamelne) vakuum pumpe kapaciteta po potrebi kupca

Struktura rezervoara

Fiksni rezervoar od ugljeničnog čelika

 

Kapacitet rezervoara po potrebi kupca

Upravljanje

Kontrolna tabla prema zadnjem delu vozila

Top