Specifikacija:

 

Vazdušni test
 

Dimenzije

1

Blindovi

2

Adapteri

3

Creva za dovod vazduha u cev

4

Merno crevo

5

Kontroleri

6

Creva za dovod vazduha u blind

za manje blindove

 

od

do

s6

s6-8

1 × PLUGY

1 × PLUGSY

1 × 60449

1 × 76684

1 × 78070

2 × 60010

2 × 78905

s8

s12

1 × 60450

1 × 76684

1 × 78070

2 × 60010

2 × 78905

Za veće blindove [mm]

 

od

do

100-200

150-300

 

 

 

1 × PLUGY

1 × PLUGSY

1 × 60449

1 × 76684

1 × 78070

2 × 60310

2 × 76686

200-400

500-800

1 × 60450

1× 60452

1 × 78070

2 × 60310

2 × 76686

500-1000

1 × 60450

1× 60452

1 × 78070

2 × 74609

2 × 76686

600-1200

1 × 60443

1× 60452

1 × 78070

2 × 74609

2 × 76686

750-1500

800-1800

1 × 60443

1× 60452

1 × 78070

2 × 74653

2 × 76686

 

Dodatna oprema za vazdušni test

Adapter R1”, 2 × brza spojnica

60449

Adapter R2” sa geka spojnicom i brzom spojnicom

60450

Adapter R4” sa geka spojnicom i brzom spojnicom

60443

Crevo za dovod vazduha 8 mm I.D. sa brzom spojnicom za punjenje cevi

5 m

76684

Crevo za dovod vazduha 19 mm I.D. sa geka spojnicom za punjenje cevi

5 m

60452

Merno crevo sa priključkom i meračem, crveno

0-0.6 bar, 10 m

78070

Sigurnosna grupa sa manometrom

2.5 bar 60310

1.5 bar 74609

1.0 bar 74653

Crevo za dovod vazduha, žuto

10 m

76686

Ručna pumpa

60010

Crevo za dovod vazduha, Zeleno

5 m

78905

 

Vodeni test

Dimenzije

1

Blindovi

2

Adapteri

3

Storz spojnica

4

Plivajuće odzračno crevo

5

Kontroleri

6

Creva za dovod vazduha u blind

za manje blindove (mm)

 

od

do

s6

s6-8

2 × PluGsY

1 × 60407

1 × 60380

1 × 60446

2 × 60010

2 × 78905

s8

s12

1 × 60412

1 × 60388

1 × 60448

2 × 60010

2 × 78905

za veće blindove (mm)

 

 

od

do

100-200

150-300

2 × PluGsY

1 × 60407

1 × 60380

1 × 60446

2 × 60310

2 × 76686

200-400

500-800

1 × 60412

1 × 60388

1 × 60448

2 × 60310

2 × 76686

500-1000

1 × 60412

1 × 60388

1 × 60448

2 × 74609

2 × 76686

600-1200

1 × 60438

1 × 60428

1 × 60439

2 × 74609

2 × 76686

750-1500

800-1800

1 × 60438

1 × 60428

1 × 60439

2 × 74653

2 × 76686

 

Dodatna oprema za vodeni test

Adapter, Storz D merno i test crevoe

6 m

60407

Adapte r, Storz C merno i test crevo

6 m

60412

Adapter, Storz A merno i test crevo

6 m

60438

Storz spojnica

D 60380

C 60388

A 60428

Plivajuće odzračno crevo R 1”

60446

Plivajuće odzračno crevo R 2”

60448

Plivajuće odzračno crevo R 4”

60439

Crevo za dovod vazduha, žuto

60 m

76686

Sigurnosna grupa sa manometrom

0.8 kg

60010

Ručna pumpa

5 m

78905

Crevo za dovod vazduha

2.5 bar 60310

1.5 bar 74609

1.0 bar 74653

 

Top