Specifikacija:

Šasija

Ford Ranger 2,2 TDCi

Pogon

PTO

Rezervoar sa vodom

Aluminijum, 800 l otpadne, 400 l čiste vode

Pumpa visokog pritiska

Rioned Speck P45 sa automatskom regulacijom pritiska sa by-passom
375 bar / 37 lpm
320 bar / 46 lpm
250 bar / 60 lpm
160 bar / 75 lpm

Zaštita pumpe

Zaštita od suvog rada

Kotur za crevo

Hidraulični pogon, 180stepeni vitlo sa 80 m 1/2” crevom male težine

Vakum pumpa

GD SLS54V (kapacitet 325 m3/ sati)

Kontrola

Rioned eControl+ sa LCD displejom, lampicama upozorenja, brojačem sati i upozorenje
o servisu

Daljinsko upravljanje

Riomote daljinsko upravljanje za kontrolu pumpi,
gasa i hitno zaustavljanje

Skladištenje

Odeljak za alat koji se zaključava

Dimenzije

5500 x 1950 x 1850 mm

Sigurnost

LED svetla upozorenja

Dodatna oprema

Mlaznice za visoki pritisak

Opcije

RioFree isključuje hidraulični sistem kako bi se omogućilo lako napajanje crevom
Hidraulični kotur sa crevom od 10 m od 2,5” ili 12,5 m od 2”.
RioPulse Pulsator podešavanje pumpe da ispušta vodu kroz crevo u pulsevima
Zimska zaštita
Pneumatski sistem ispušta preostalu vodu kao zaštitu od smrzavanja.
Radno svetlo montirano na vitlo

Preuzmite:

UrbanCombi(1288 Kb)

Top