Specifikacija:

MAST (Mobile Advanced Step Tester – unapređeno testiranje po koracima) je radio sistem koji na prijemniku daje operatoru trenutnu notifikaciju o promeni protoka, čim se ventil odvrne. Ovo omogućava da se područja potencijalnog curenja vode brzo identifikuju i odredi njihova količina, čime se izbegava potreba da se čitavo testiranje koraka za kasnije poređenje sa evidentiranim podacima, potpuno završi.

MAST sistem obuhvata dva instrumenta:

 • uređaj za evidentiranje podataka sa radio transmiterom visoke jačine
 • džepni indikator/rekorder sa integralnim radio prijemnikom

 

Ključne karakteristike

 • prenosiv je i dizajniran za jednostavnu upotrebu
 • inerfejs za sve standardne tipove merača
 • poboljšani radio prenos za bolju brzinu prenošenja podataka
 • podaci u realnom vremenu omogućavaju trenutni odgovor na promenu protoka
 • visokoprecizna metoda za detektovanje potencijalnih mesta curenja na plastičnim cevima
 • gubitak vode se lokalizuje na određeno područje („korak“)
 • rad jednog korisnika
 • svetleća tastatura
 • cuvanje podataka i zatvaranje ventila su sinhronizovani  sa grafickim rezultatima
 • minimalno ometanje potrosaca
 • MAST ima radio pokrivenost do 9,6km
Top