Šta je LW87

 

Kontaminacija vodovodnih cevi sedimentima kao što su gvožđe, mangan, kreč, humus, mulj, pesak i drugim naslagama dovodi do zamućenja, neprijatnog mirisa i ukusa vode.

LW87 sistem za ubrizgavanje vazduha i vode nežno rastvara sve ove naslage i uklanja ih iz sistema. Čišćenje se izvodi sa nižim pritiscima od radnog pritiska, sa ravnomernim pritiskom bez skokova, tako da nema opasnosti od pucanja cevi.
 

​​​​​​

Primena

  • Cevi pod pritiskom – cevi za vodu za piće od 1/2″ do DN 1400
  • Održavanje čišćenja starih cevi
  • Prvo čišćenje novih cevi

Korišćenje

LW87 sistem za ubrizgavanje vazduha i vode je pouzdan i veoma efikasan proces čišćenja i može se izvesti praktično bilo gde bez intervencija na instalacijama.

Proces čišćenja se radi bez upotrebe hemikalija, poboljšava se funkcija ventila, rasterećuje se rad pumpi u sistemu i smanjuju troškovi za energiju potrebnu tokom rada.

Čišćenje cevi pomoću LW87 sistema za ubrizgavanje vazduha i vode ne zamenjuje dezinfekciju cevi koja je obavezna za prvo puštanje u rad.

Preuzmite:

LW87(1065 Kb)

Top