Tehnologija

 

Za brushcoating metod nam je potrebna MILLER mašina i Picote pumpa uz ostalu prateću opremu. Materijal cevi koji saniramo može da bude od čelika, PVC, keramike, betona itd. jer se epoksidna smola može naneti na bilo koji materijal.

 

Metoda se sastoji iz:

  1. Čišćenja ili probijanja začepljenja pomoću MILLER mašine i alata
  2. Priprema unutrašnje površine cevi adekvatnim alatom koji se montira takođe na MILLER
  3. Nanošenjem smole pomoću PICOTE pumpe i razmazivanje pomoću kružnih četki (eng. brush) koje se stavljaju na MILLER mašinu koja putem rotacije i kretanja kroz cev napred-nazad ravnomerno razmazuje smolu čime pokriva sve pukotine i do 5mm debljine u jednom ili više nanosa.

 

Pre čišćenja

Posle čišćenja

Posle sanacije

Top