Specifikacija:

 

Cone Plugy CP - zaptivni blind

Šifra

Nominalna veličina

 Opseg upotrebe

Radni pritisak (bar)

Napumpan blind

Povratni

pritisak (bar)

Ventil

 

Veličina navoja

 

Težina (kg)

Dužina (mm)

 

min. R (mm)

maks. R (mm)

 

574340

400-1000

400

1000

1

16.6

2000

0.5

R1/2”

 

574341

600-1500

600

1500

1

35.7

3000

0.5

R1/2”

 

574342

700-2000

700

2000

1

83.8

3600

0.5

R1/2”

 

574343

900-2400

900

2400

1

111.5

4800

0.5

R1/2”

 

* Povratni pritisak 0.5 bar voda ili 0.2 bar vazduh / vakuum

 

Cone Plugsy CP - protočni blind

Šifra

Nominalna veličina

 Opseg upotrebe

Radni pritisak (bar)

Napumpan blind

Prečnik protočne cevi

Ventil

 

Veličina navoja

 

Težina (kg)

Dužina (mm)

 

min. R (mm)

maks. R (mm)

 

591433

400-1000

400

1000

1

22.5

2000

2”

R1/2”

 

591434

600-1500

600

1500

1

43.1

3000

2”

R1/2”

 

591435

700-2000

700

2000

1

92.2

3600

2”

R1/2”

 

591436

900-2400

900

2400

1

122.5

4800

2”

R1/2”

 

 

Dodatna oprema

Sigurnosna grupa sa manometrom

0.5 bar

1.0 kg 553361

Crevo za dovod vazduha 10 m sa sigurnosnom GEKA spojnicom,

3.0 kg

519817

 

Preuzmite:

Top