Osnovni elementi brane

 

Brana sadrži tri osnovna elementa:

  1. Betonski temelj
  2. Gumenu branu
  3. Prostor za manipulaciju branom

 

1. Betonski temelj brane

Betonski temelj je smešten na dnu reke i služi kako da se za njega ankeriše gumena brana tako i da se u njega smesti cevna instalacija potrebna za rad brane. Betonski temelj brane sadrži sledeće elemente:

  • Betonski deo za koji je gumena brana pričvršćena se sastoji iz centralnog dela i bočnih delova koji leže na levoj i desnoj obali reke. Potrebno je da temelj bude najmanje 450mm debljine, adekvatno ojačan armaturama i napravljen od betona odgovarajućeg kvaliteta.
  • Otvor za punjenje, cevni sistem za punjenje i pražnjenje brane, i sonde za merenje pritiska u brani se takođe nalaze u betonskom temelju. Otvor za punjenje brane mora biti postavljen što bliže unutrašnjem spoju brane kako bi mogao da obezbedi i pražnjenje brane.Sistem cevi za pražnjenje brane su zavarene za unutrašnji spoj brane. Otvor i sistem cevi za punjenje su pričvršćeni za temelj.
  • Profili za pričvršćivanje brane su takođe postavljeni u betonskom temelju. Profili sa ankerima napravljeni od armature predstavljaju dodatno ojačanje u smilsu pričvršćivanja brane za temelj. Oni se postave pod odgovarajućim uglom i zavare za armaturu pre izlivanja temelja.

 

2. Gumena membrana

Napravljena je od kvalitetne gume, visoko otporna na ozon, vodu, ulje, sirovu naftu i njene derivate, hemikalije itd... Takođe je otporna na habanje i druge atmosferske uticaje. Materijal od čega je napravljena membrana je od visoko kvalitetnih EE tkanina. Unutrašnji deo tkanine je gumiran sa CD gumom, dok je spoljni deo od CD/CSM gume. Debljina membrane je 6mm, što znači da je otprilike po 3mm materijala sa svake strane.

 

3. Prostor za manipulisanje branom

Prostor za manipulisanje branom sadrži sve neophodne elemente potrebne za rad brane. U to spada:

  • Deo za napajanje (električna instalacija)
  • Deo za manipulaciju koji sadrži elektronski sistem koji kontroliše rad brane. Tu ubrajamo: elektronsku kontrolnu tablu, servo mehanizam, oprema za merenje nivoa brane, oprema za merenje pritiska u bran i GSM modem sa antenom za dojavu eventualno nastalog oštećenja ili nepravilnog rada brane.
  • Sistem za punjenje i pražnjenje brane.
  • Sigurnosni ventil (sistem za zaštitu u slučaju visokog vodostaja).

 

Top