Punjenje vodom ili vazduhom

Karakteristike gumenih brana punjenih vodom

 • Punjenje gumene brane iz posebnog rezervoara (u kojima je nivo vode viši za 30cm do 40cm do nivoa vode u brani).
 • U napunjenom stanju pod dejstvom težine vode brana zauzima oblik suze. Iz tog razloga betonska osnova mora da bude šira što utiče na to da i gumena membrana bude duža.

jez-7

Prednosti:

 • Težina vodom napunjene brane sprečava vibracije.
 • Ujednačeno podizanje i spuštanje u svim presecima brane prilikom punjenja i pražnjenja brane vodom.
 • Mogućnost rada na solarnu energiju (nezavisno napajanje).

Slabosti:

 • Skuplja konstrukcija: šira betonska osnova, skuplje pumpe za vodu u odnosu na vazduh, skuplja cevna instalacija jer moramo da koristimo cevi većeg prečnika da bi postigli iste performanse u odnosu na vazduh.
 • Manipulacija zahteva više vremena (punjenje i pražnjenje brane).
 • Mogućnost smrzavanja vode u sistemu na ekstremno niskim temperaturama.
 • Vandalizam (probijanje brane iz vatrenog oružja, isecanje brane).

 

Karakteristike vazduhom punjene brane

 • Punjenje brane se vrši preko pumpi što utiče na pojavu negativnog pritiska do 0,250 bar.
 • Kada je napunjena vazduhom brana formira oblik balona (kružni oblik) zbog čega je potreban uži betonski temelj. Oblik brane je takođe uži u tom slučaju.

jez-8

Prednosti:

 • Brže spuštanje i podizanje brane.
 • Jeftinija konstrukcija.
 • Manja potrošnja energije.
 • Mogućnost rada na solarnu energiju (nezavisno napajanje).

Slabosti:

 • Pojavljivanje vibracija (rešava se postavljanjem deflektora).
 • Neujednačeno pražnjenje brane (centar brane tone brže nego krajevi).
 • Vandalizam (probijanje brane iz vatrenog oružja, isecanje brane).

jez-9

Deflektori se koriste da bi presekli vodeni tok (preko brane) i sprečili formiranje negativnog pritiska vodenog toka na samu branu. Negativni pritisak je osnovni uzročnik pojave vibracija na branama.

 

Top