Upotreba

 

Za potrebe hidroelektrane

Vrećasta (gumena) brana se može puniti vazduhom ili vodom i ankeriše se za betonski temelj. Kada je u gornjem položaju (napunjena) služi kao barijera koja zadržava vodu.

 

https://web.archive.org/web/20190310171553if_/http:/www.savatech.eu/images/eko/zeleni/jez-2.jpg

Funkiconisanje vrećaste (gumene) brane

 

 

 

Funkcija vrećaste (gumene) brane kao barijere jeste u rekama gde hoćemo da zaustavimo tok reke za potrebe hidrocentrale ili ako hoćemo da prikupimo vodu za navodnjavanje polja. Prilikom projektovanja hidrocentrale potrebno je da je visinska razlika od nivoa vode do turbine bude što veća s’obzirom da se snaga elektrane izračunava na sledeći način:

  P = Q x h x ε  

 • P – snaga hidrocentrale
 • Q – protok vode po porečnom preseku reke u m3/s
 • h – visinska razlika od površine vode do turbine
 • ε – performanse turbine

Generalno, tačno je da snaga hidroelektrane zavisi takođe od brzine reke i da snaga izražena u procentima ima veći rast kod reka gde je pad mali. Procenat povećanja snage hidroelektrane se računa po sledećoj formuli:

  %P=h2/h1 x 100  

 • P – procenat povećanja snage hidroelektrane
 • h2 – povećanje visine pada postavljanjem brane
 • h1 – inicijalna visina pada vode

 

https://web.archive.org/web/20190310182634if_/http:/www.savatech.eu/images/eko/zeleni/jez-4.jpg

 

Prednosti korišćenja vrećaste (gumene) brane

 • Povećavamo snagu hidroelektrane.
 • Gumena brana zadržava pesak, sitno kamenje i drugi otpad koji može da dovede do oštećenja turbine.
 • Ako dođe do povećanja nivoa vode nakon kišnih perioda gumena brana se spušta omogućavajući da višak vode prođe. Na taj način sprečavamo da doće do mogućih poplava u prostor gde su postavljene turbine i ostale mašinske instalacije.
 • Nema stvaranja rđe, nema posebnog održavanja (farbanje, podmazivanje)
 • Relativno lako, ekonomično podešavanje visine brane
 • Pouzdana funkcionalnost
 • Autonomni rad uz pomoć solarnih ćelija. Nije potrebno dodatno napajanje.
 • Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti zadržava i veoma visoke vode.
 • Dug radni vek. U zavisnosti od uslova traju i do 30 godina.

 

https://web.archive.org/web/20190310174611if_/http:/www.savatech.eu/images/eko/zeleni/jez-5.jpg

Primer vrećaste brane od pet segmenata, dužine 50m i visine 1.1m, na reci Sava u Kranju, ispred hidrocentrale Majdičev log.
Top